Min baggrund

  • Jeg er uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk institut, Århus (www.piaa.dk)
  • Forud for dette har jeg som sygeplejerske arbejdet med kritisk syge patienter – på intensiv og hjerteafdelinger, samt 3 år i Nepal.
  • Har været individuel/gruppevejleder i rehabiliteringstilbud for udskrevne hjertepatienter og pårørende.
  • Efteruddannelse i ”tab – sorg – forandring”, (Den sociale Højskole). Kurser i sjælesorg, (Modum Bad, Norge)
  • Været leder i sorggruppe for voksne, samt terapeut i en børnesorggruppe, for børn 9-13 år, der har mistet et nært familiemedlem, eller lever med en alvorligt syg forælder.
  • Har undervist 9/10.klasse i ”Hverdagspsykologi” og holdt foredrag på hospice, sogneaften, efterskole o.a.
  • Født i 1955, er gift og har 3 voksne børn.