Terapiform

Jeg arbejder med en oplevelsesorienteret og gestaltterapeutisk tilgang. Metoden er fænomenologisk/eksistentiel. Dvs. at vi undersøger virkeligheden, som du oplever den, og sammen finder vi frem til, hvad du kan og vil gøre med den.

At kigge bagud giver selvindsigt og forståelse for nuværende vanskeligheder. Det hjælper dig til at kunne bryde uhensigtsmæssige mønstre.

Her-og-nu, i et autentisk samvær med en terapeut, som er empatisk, spejlende og anerkendende, bliver du bevidst om dine længsler, ressourcer og værdier, – grundlaget for at kunne skabe et meningsfyldt liv sammen med andre. Mit værdigrundlag er kristent/eksistentialistisk.